Sunday, December 16, 2012

Keluarga Da'wah


Muhammad Mamduh ElHusaini adalah salah seorang kader Ikhwan yang gugur sebagai syuhada dalam pergolakan di Istana Presiden Ittihadiyah tersebut. Beliau kader muda Ikhwan umur 33 tahun. Putra dari salah seorang qiyadah Ikhwan ini sedang menunggu anak pertamanya yang akan lahir 2 bulan lagi. Tapi, Allah lebih dahulu mengabulkan keinginan terbesarnya 'al mautu fii sabilillah asma amanina'...

Saat berada di depan pemakaman Al-Ghafir, ibunda dari Muhammad Mamduh ini terlihat teguh dan ridha dengan ketentuan Allah SWT terhadap anaknya, lalu ia berkata :

"Sehari sebelum anak saya syahid di Istana Ittihadiyah, ia berbicara kapadaku:"Wahai ibu, do'akan saya agar meninggal dalam keadaan syahid". Dan begitulah, ia telah mendapatkannya, ia sudah membela kebenaran. Ia termasuk anak-anak kami yang terlahir di Madinah Munawwarah, dan ia adalah anak kami yang paling banyak berbuat baik kepadaku dan ayahnya."

0 comments:

Post a Comment