Sunday, December 16, 2012

Doa Awal-Akhir Tahun Hijriyah?


Oleh: H. Abdullah Haidir, Lc
Ketua MPW PKS Arab SaudiTerkait dengan akhir tahun dan awal tahun hijriah, tidak ada keutamaan khusus yang ditetapkan syariat. Dengan sendirinya, tidak ada ibadah dan ritual khusus yang disunahkan untuk dilaksanakan. Karena nyatanya, penetapan awal tahun hijriah, tidak dilakukan pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa Sallam, saat wahyu masih diturunkan. Tapi pada masa salafushshaleh, yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiallahu anhu... yang kemudian menjadi kesepakatan kaum muslimin.

Akan tetapi, menjadikan pergantian tahun sebagai munasabah (moment) untuk mengevaluasi, melihat ke belakang untuk melangkah kedepan, berhitung agar beruntung, bercermin agar keselamatan terjamin, adalah hal yang baik, sebagaimana muhasabah(evaluasi) merupakan tuntutan setiap muslim di setiap ruang dan waktu... dan pada moment-moment tertentu... karena bagaimanapun, penetapan awal tahun ini merupakan khazanah dari budaya Islam yang ditetapkan oleh generasi terbaik umat ini.

Semoga kita dapat mengambil pelajaran atas apa yang telah terjadi dan melangkah kedepan lebih pasti.... waffaqanallahu wa iyyaakum ajmaiiin.....

0 comments:

Post a Comment